Gói chụp Concept Mint-mơ

Em có chờ ngày mai
Thấy nắng trong veo sau ngày mưa chậm rãi
Thấy tim reo những nhịp vui mê mải
Vì anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button