Báo giá cho thuê studio chụp ảnh, quay phim

Báo giá giá thuê phòng

  • 200.000 VND/giờ nếu thuê 1 phòng
  • 220.000 VND/giờ nếu thuê 2 phòng
  • 250.000 VND/giờ nếu thuê cả 3 phòng

Áp dụng với Ekip dưới 4 người và tặng 30 phút setup.

Báo giá chi tiết hơn vui lòng nhắn tin trực tiếp Fanpage: Tròn Creative Studio

Dưới đây là các không gian tại Tròn Creative Studio được phân chia theo 3 phòng chính:

Phòng Mơ Concept

Phòng chụp Mơ concept

Phòng Say Concept

Phòng chụp phông

© Tròn Creative Studio Ver.3

Call Now Button